020- 8943131 info@clinic4all.nl

Klachtenregeling

Bent u onverhoopt niet tevreden?

Bij Clinic 4 All nemen we zorg serieus. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn en wij doen daartoe ons uiterste best. Ondanks onze aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat wij alles zullen doen om samen tot een oplossing te komen. Ook helpt uw klacht ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Wat kunt u doen?

U kunt uw klacht per email sturen naar info@clinic4all.nl. Omschrijft u alstublieft zo precies mogelijk uw klacht en op welke behandeling(en), behandelaar(s) en tijd(en) deze betrekking heeft. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en doen ons uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Klachtenfunctionaris

Als u er met ons om wat voor reden dan ook niet uit komt dan kunt u zich wenden tot onze externe klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Op verzoek voorzien wij u graag van meer informatie hieromtrent.